Autoři

Jaký slavíte Nový rok: Židovský, muslimský, křesťanský nebo čínský?

Roš ha-šana (hebrejsky ראש השנה‎‎, doslova „hlava roku“) je židovský Nový rok, který se slaví 1. a 2. den měsíce tišri, tj. podle gregoriánského kalendáře zhruba období září až října. Tento den Mišna počítá jako den, od něhož se počítají roky židovského kalendáře. Podle židovské tradice byl v tento den stvořen svět. Jedná se o první z Vysokých svátků (hebrejsky ימים נוראים‎‎, Jamim nora'im, tj. „Dny bázně“, „Dny úcty“, „Hrozné dny“) a prvním dnem tzv. „Deseti dnů pokání (hebrejsky עשרת ימי תשובה‎‎,aseret jemej tšuva), jež jsou nejdůležitějšími dny v židovském roce.

Zdroj: Wikipedie, Roš ha-šana , licence: CC BY-SA 3.0


Marketing řeší AirMarketing.cz